Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:

  • Üniversitemizde verilecek ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim programlarını belirlemek,
  • Kurs, seminer ve sempozyum düzenlemek,
  • Eğitim hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek,
  • Görev yapacak öğretim elemanlarını seçimini yapmak ve Rektörün onayına sunmak,
  • Sürekli Eğitim Merkezinin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.