Kurumsal İletişim Koordinatörü

kurumsaliletisim@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

  • Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin olarak tanıtılması,
  • Üniversitemizin bilinirliğinin arttırılması,
  • Üniversitemizin bünyesindeki fakültelerimiz, yüksekokullarımız, merkezlerimiz ve kulüplerimize yönelik tüm tanıtım çalışmaları,
  • Üniversitemizdeki faaliyetlerin yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla duyurulması amacıyla röportaj ve demeç vermek,
  • Kurumsal web sitelerine içerik hazırlamak,
  • Üniversitemiz adına yapılacak açıklamaları koordine etmek,
  • Birimleri tanıtıcı materyaller üretmek,
  • Genel Sekreterin verdiği diğer benzeri görevleri yerine getirmek.