Ergün APAYDIN

Personel Daire Başkanı V.

personel@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.