Bitirme Projeleri; proje dosyası ve sunum olmak üzere iki aşamada değerlendirilecektir. Her iki aşama da 100 er puan üzerinden değerlendirilerek, proje dosyası notunun yüzde 40’ı, sunum notunun ise yüzde 60’ı alınarak bitirme projesi geçme notu hesaplanacaktır.

  1. Aşama : Proje dosyaları; bu sayfada bulunan kriterlere göre hazırlanacak Word dosyası şeklinde teslim edilecektir.

Proje dosyalarını teslim etmeyenler, sunuma alınmayacaklardır.

Proje dosyaları, intihal programında taranarak, yüzde 40’ın üzerinde benzerlik oranına sahip projeler kabul edilmeyerek başarısız sayılacaktır.

  1. Aşama : Bitirme projesi geçme notunda yüzde 60 etkiye sahip sunum aşamasında yapılması gereken; Powerpoint’te içeriğe ve biçime dikkat edilerek sunum hazırlanmasıdır. Proje konuları jüri karşısında sunum şeklinde anlatılacaktır. Notlandırmada hem hazırlanmış olan Powerpoint dosyaları hem de sunuş ve cevaplar etkili olacaktır.

Not: Proje Dosyanızı (hem Word hem Pdf), Sunumunuzu (Powerpoint) ve Yararlandığınız Kaynakları Danışmanlarınıza Teslim Etmeniz Gerekmektedir.

No TARİHLER Başlangıç Bitiş
1 Bitirme Projeleri Taslak Teslimi: 3 Mayıs 2021 3 Mayıs 2021
2 Bitirme Projeleri Teslimi:
(Öğrencilerin projelerini teslim etmesi gereken tarih aralığı)
1 Haziran 2021 7 Haziran 2021
3 Düzeltmelerin Yapılması ve Düzeltilmiş Projelerin Son Teslimi:
(Danışmanlar tarafından Turnitin taramaları yapılmış ve düzeltilmesi gereken projelerin,
danışmanlara düzeltilmiş halde öğrenci tarafından teslim edilmesi gereken tarih)
7 Haziran 2021 21 Haziran 2021

 

Tabloda duyurulmuş olan tarihler; TÜM KOSTÜ öğrencileri için kesinleşmiş ortak tarihlerdir.

Taslak gönderilmemesi, bitirme projelerinde eksi puana sebep olacaktır.

Bitirme projeleri taslakları, bitmiş ve düzeltilmiş versiyonları; bitirme projesi danışmanlarına, mail olarak ve mail başlığında “Bitirme Projesi-İsim Soyisim” şeklinde gönderilecektir.