Öğr. Gör. Sertan TURAN

Strateji Planlama ve Geliştirme Daire Başkan V.

spg@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

KOSTÜ Stratejik Plan için Tıklayınız.

Strateji Planlama ve Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
  • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
  • Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak,
  • Ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak, orta vadeli programlar politikalar ve orta vadeli malî plan hazırlamak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
  • Stratejik planın birer nüshasını, üst yöneticinin onayını sunmak,
  • Stratejik planı kamuoyuna duyurmak ve Üniversitemiz internet sitesinde yayınlamak,
  • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditler karşısında önlem almak,
  • Hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,