23 Ocak 2023  Çalıştayı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2022 – 2023 Değerlendirme Toplantısı ve Eğitim Çalıştayı düzenledi

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) dünyadaki hızlı değişimi dikkate alan, yetkinliklere dayalı esnek öğrenme modelini geliştirme çalışmalarına hız verdi. 23 Ocak’ta gerçekleştirilen 2022-2023 Değerlendirme Toplantısı ve Eğitim Çalıştayı’nda Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve MYO Müdürü, ile idari birimlerin yetkilileri KOSTÜ’nün 2022 yılı içinde ulaşılan ve 2023 yılı için belirlenen stratejik hedeflerini paylaştı. Çalıştay, KOSTÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sara Pour’un su felsefesi ve aromaterapi üzerine yaptığı gösteri ile başladı.

 

Eğitimde Teknoloji ve Aktif Öğrenme Benimseniyor

Strateji izleme ve değerlendirme sunumunun ardından sırasıyla Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Firdevs Karahan, Avrupa Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ghassan İssa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Terzi, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Şeref Demirayak, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Duru ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Hakan Develioğlu, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilerin derslerde daha fazla kullanılacağı yönünde ortak stratejik hedeflerini açıkladı. Ayrıca öğrencilerin derslere daha fazla katılımını teşvik etmek amacıyla aktif öğrenme yaklaşımına göre derslerin yeniden planlanmaya başlandığını söylediler.

calistay_2_31_01

Dünyadaki  Hızlı Değişimi Anlamalıyız

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas açılış konuşmasında çalıştayın amacının “eğitimde, yönetimde, araştırmada, uluslararasılaşmada ve idari işlerde dünyadaki hızlı değişimi anlamak ve KOSTÜ kültürünü oluşturmak” olduğunu söyledi. Yapılan her işte kişilerde, değişimin algılanması için iletişim, analitik düşünme, inovasyon, aktif öğrenme, karmaşık problem çözme, etik ve dijital yetkinliğin olması gerektiğinin altını çizen Rektör Elmas, “Yapay zekâ, metaverse, artırılmış gerçeklik ve ChatGPT gibi gelişmelere şaşırmak yerine dünyadaki değişiklikleri anlamalı ve kavramalıyız.” dedi.

KOSTÜ’de öğrencilerin farklı disiplinlerden en az dört farklı ders almasının zorunlu olduğunu hatırlatan Rektör Elmas, isteyen tüm öğrencilere yapay zekâ, robotik ve dijitalleşme gibi güncel alanlarda eğitim ve sertifikaların ücretsiz verildiğini belirtti.

Öte yandan önümüzdeki yıllar için yetkinlik esaslı esnek eğitim stratejilerini de açıklayan Rektör Elmas, öğrencilerin kendi imkanlarıyla okul dışında kazandığı yetkinlikleri, gireceği sınavla kanıtlaması durumunda ilgili dersten muaf sayılacağını söyledi.

calistay_3_31_01

KOSTÜ Yabancı Üniversitelerle İş Birliklerinin Arttırılmasını Hedefliyor 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu üniversitemizin uluslararasılaşması ve yabancı üniversiteler ile iş birliklerinin artırılması için yapılacakları anlatarak bu konunun KOSTÜ’nün öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

calistay_4_31_01

Sürekli Eğitim Merkezindeki Eğitimlerin Sayısı Artıyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Yüksel Mayda da dünyadaki değişime uygun olarak sürekli eğitim merkezindeki nitelikli eğitim sayısının çoğaltılacağını ve bu doğrultuda öğrenci taleplerini karşılamak için daha fazla çaba sarf edileceğini söyledi. Ayrıca Mayda, KOSTÜ’deki AR-GE desteklerinin artırılacağını, kaliteli yayın ve projelere daha fazla önem verileceğini belirtti.

calistay_9_31_01

KOSTÜ’ de Akran Değerlendirme Programı Hayata Geçiyor

Aynı zamanda KOSTÜ Eğitim-Öğretim Koordinatörü olan Sosyal ve Beşerî Bilimler Dekan Vekili Prof. Dr. Firdevs Karahan, ders izlencelerinin hem öğrencilere hem de kuruma sağladığı yararların çok fazla olduğuna vurgu yaparak, nisan ayı içerisinde Akran Değerlendirme Programının (ADP) da hayata geçirileceğini söyledi. Karahan, aktif öğrenme kapsamında öğretim elemanları tarafından kullanılabilecek uygulamaları paylaşmasının ardından katılımcıları QR Kod vasıtasıyla ulaştırılan form ile sınava davet etti. Sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara hediye takdim edildi.

calistay_6_31_01

KOSTÜ Stratejik Hedeflerinde İstenilen Başarıyı Yakaladı

Öğr. Gör. Sertan Turan, stratejik hedeflerde şimdiye kadar elde edilen istatistikleri paylaştı. Turan’ın paylaştığı istatistiklere göre KOSTÜ, belirlenen hedeflere ulaşma konusunda etkili bir sistem kurmayı başardı. Öte yandan çalıştayın bu bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Tuba Canvar Kahveci ve Dr. Öğr. Üyesi Suna Uysal Yalçın moderatörlüğünde salonda bulunan akademik ve idari personelle belirlenen amaçları iyileştirme ve geliştirmeye yönelik KISS (Kepp-Improve-Start-Stop) uygulamasına ilişkin çalışma gerçekleştirildi.

calistay_10_31_01

Akademisyenler Bu Kez Öğrenci Oldu

Yazılım Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Vural, yapay zekâya yönelik örnek bir ders verdi. Aktif öğrenme yaklaşımına göre kurgulanan derste KOSTÜ akademisyenleri bu kez öğrenci oldu. Vural örnek ders kapsamında öncelikle yapay zekâ üzerine sunum yaptı. Sunumu beğeni toplayan Vural, aslında sunumunu ChatGPT ile hazırladığını söyleyerek yapay zekanın derslerde nasıl kullanılabileceğine farklı bir açıdan yaklaştığını belirtti. Vural daha sonra KNIME adlı ücretsiz bir programı kullanarak salondaki akademisyenler ile birlikte örnek bir proje üzerinden veri analizi çalışması gerçekleştirdi. Dersin sonunda akademisyenler QR Kodu okutarak küçük bir sınava tabi tutuldu ve dersin sonunda hızlı bir şekilde ölçme ve değerlendirme yapılabildi.

23 Kasım 2022  Çalıştayı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak uygulamaya geçtiğimiz “Yeterliliklere Dayalı Esnek Eğitim Modeli” çerçevesinde bütün öğretim elemanlarımıza yönelik olarak 23 Kasım 2022 tarihinde “Ders İzlencesi ve Aktif Öğrenme: İyi Uygulama Örnekleri” çalıştayı düzenlenmiştir.

Öğretim elemanlarımızın yoğun ilgiyle katıldığı çalıştayda Prof. Dr. Firdevs Karahan ders izlencesinin önemi, içeriği ve özellikle dersin amacı ve çıktılarının nasıl yazılması gerektiği konusunda uygulamalı aktarımlarda bulunmuş, öğrencilerimizin derslerde daha aktif olarak öğrenmelerini sağlayacak etkinlik ve teknolojik araçları paylaşmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Suna Uysal Yalçın “Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği”, Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Vural “Mühendislik Eğitiminde”, Öğr. Gör. Yasemin Akdemir ise “Avrupa Meslek Yüksek Okulu Bünyesinde” “Dahili Hastalıklar” dersindeki öğrenci motivasyonunu artırma ve aktif öğrenme konusunda yaptıkları uygulama örneklerini katılımcıların bilgisine sunmuştur. Özellikle sağlık ve teknoloji alanında öğrenci katılımlı aktif öğrenme etkinlikleri konusunda ufuk açıcı ve farkındalığı artırmaya yönelik bu çalıştayın ardından, yapılacak düzenli etkinliklerle öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın bilgilendirilmesine gerek yüzyüze gerekse Üniversitemiz ana sayfası üzerinden oluşturulan platform üzerinden devam edilecektir.