Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Koordinatör V.

yaziisleri@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

  • Rektörlük tarafından yapılan yazışmaların evrak sevk ve kontrolünün tek bir merkezden yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversitemiz idari birimlerinden, kurum dışından ve şahıslardan Rektörlüğe ve Genel Sekreterliğe gelen tüm yazıların havalelerini sağlamak,
  • Üniversite ile Rektörlük bünyesinde oluşturulan kurulların toplantı kararlarını yazmak ve kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
  • Evrakları kodlama sistemine göre dosyalamak ve arşivlemek,
  • Yazışma standartlarının oluşturulmasını sağlamak,