Öğr. Gör. Mustafa FINDIKGİL

Bilgi İşlem Daire Başkan V.

bilgiislemdestek@kocaelisaglik.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
  • Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.