Önder KEKÜLLÜOĞLU

Mali İşler Daire Başkanı

muhasebe@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Esra ŞİRİN

Muhasebe Şefi

0(262) 999 80 85

Dahili  : 112

İnci GÖKBAYRAK

Muhasebe Uzmanı

0(262) 999 80 85

Dahili : 114

Vildan KAÇAR

Muhasebe Uzmanı

0(262) 999 80 85

Dahili : 115

Hilal ŞAHİN

Muhasebe Meslek Elemanı

0(262) 999 80 85

Dahili : 113

Ekrem Murat KOY

Muhasebe Meslek Elemanı

0(262) 999 80 85

Mali İşler Daire Başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar:

  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
  • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  • Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.