Özlem ÖZKAN

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü

intoffice@kocaelisaglik.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

  • Üniversitenin uluslararası faaliyet ve bağlantılarını koordine etmek,
  • Bologna Süreci ile ilgili tüm idarî işler,
  • Erasmus değişim programı kapsamındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin hareketliliği,
  • Yurt dışı burs ve stajlar, uluslararası projelerin takibi,
  • Yurt dışı muhataplarla yapılan akademik anlaşmalar,
  • Ulusal Ajans ve bu konularda diğer yurt içi kurumlarla yürütülen tüm idari işlemler