Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN

Merkez Müdürü V.

sem@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

  •  Kurumlarda sürekli öğrenmeyi ve kendini gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak,
  •  Üretilen bilgiyi toplumla paylaşarak toplumun ihtiyacı olan nitelikli ve kaliteli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
  •  Bilimsel özgürlüğü, akademik ayrıcalığı, eleştirel düşünceyi desteklemek,
  •  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin tüm bileşenlerini kapsayan katılımcı yönetim anlayışını etkin kılmak.