2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

GÜZ YARIYILI

ÇİFT ANA DAL (ÇAP) BAŞVURULARI

 T A K V İ M

BAŞVURU TARİHLERİ 1 – 5 Eylül  2023
SONUÇLARIN İLANI 08 Eylül 2023
KESİN KAYIT TARİHLERİ 11 Eylül 2023
YEDEKLERİN İLANI 12 Eylül 2023 (Saat 18.00)
YEDEK KAYIT TARİHLERİ 13 Eylül 2023

İlk yarıyılında kendi programının %20’lik başarı dilimine giren öğrencilerimiz, Çift Anadal Programımıza başvurup Üniversitemizde ikinci bir programımızı ek bir ücret ödemeden okuyabilir ve çift diplomayla okulumuzdan mezun olabilirler.

ÇAP Başvuru Formu için Tıklayınız.

 

Başvuru formlarını cap@kocaelisaglik.edu.tr  adresine göndermeniz gerekmektedir.

T E M E L  E S A S L A R

1-Öğrencinin ÇAP başvurusunda bulunabilmesi için;

a-Ana dal diploma programında bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış olması,

b-Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.72 olması gerekir.

c-Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde (%20) bulunması gerekir.

2- Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72 olan, ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden, çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilir ve kontenjan dahilinde kabul edilebilirler.

3-ÇAP başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle genel ağırlıklı not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam AKTS değerine bakılır. Fazla kredi almış ve başarmış olan öğrencilere öncelik verilir.

ÇAP başvurusu yapmadan önce lütfen kayıtlı olduğunuz programa göre hazırlanmış ÇAP ders planlarını inceleyiniz.

 

ÇAP DERS PLANLARI

 

Ağız Ve Diş Sağlığı Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Anestezi Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Diyaliz Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Eczane Hizmetleri Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Fizyoterapi Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

İlk Ve Acil Yardım Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Odyometri Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Optisyenlik Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğrencileri Çap Seçenekleri için Tıklayınız.

 

ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI    
 

ÖN LİSANS PROGRAM ADI

 

2022 ÖSYM KONTENJANI

 

ÇİFT ANA DAL KONTENJANI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 60 12
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI  (İÖ) 50 10
AMELİYATHANE HİZMETLERİ 60 12
AMELİYATHANE HİZMETLERİ  (İÖ) 45 9
ANESTEZİ 80 16
ANESTEZİ    (İÖ) 60  12
ÇOCUK GELİŞİMİ 30 6
ÇOCUK GELİŞİMİ   (İÖ) 30 6
DİYALİZ 50 10
ENGELLİLER İÇİN GÖLGE ÖĞRETİCİLİK 20 4
FİZYOTERAPİ 50 10
FİZYOTERAPİ   (İÖ) 50 10
İLK VE ACİL YARDIM 80 16
İLK VE ACİL YARDIM   (İÖ) 60 12
ODYOMETRİ 25 5
ODYOMETRİ    (İÖ) 25 5
OPTİSYENLİK 25 5
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 25 7
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKR. (İÖ) 25 5
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 50 10
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ   (İÖ) 25 5
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 60 12
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ   (İÖ) 50 10