Uzaktan Eğitim ( LMS ) Eğitmen Video

Çalışma Yaprakları Kullanma

Sokratik Sorular Kullanma

Geçerli Bir Olayı Tartışma

Vaka Çalışmaları ve Simülasyonlara Katılmak

Öğrenmelerini Aktif Olarak Kendi Kendilerine İzlemeleri