Erhan  EMİROĞLU

İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı

idariisler@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
  • Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
  • Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.