Eğitim Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Ali İhya KARAMAN Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğretim Üyesi Ayşe APAK Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğretim Üyesi Mail ÖZÇELİK Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Yasemin AKDEMİR PAK Avrupa MYO Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Barış YILMAZ Eğitim Komisyonu Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ghassan ISSA Genel Sekreter V.
Üye Fatma AYDIN Öğrenci İşleri Daire Başkanı