Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi,  mesleki eğitim öğretimin tüm süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren,  dün, bugün ve gelecek kurgusunu bilimsel bir zeminde öğrencilerine sunan,  kalitenin kesintisiz bir süreç olduğu bilinciyle bugünün gerçekleri ile geleceğin beklentilerini karşılayabilecek bireyler yetiştirme  hedefindedir.  İletişim zenginliği ile güçlü kılınmış bir iklimde, mesleki duyarlılıkları oluşmuş, çözüm odaklı yaklaşımı benimsemiş, mesleki ahlak kaygısı edinmiş bireyler yetiştirme diğer hedefimizdir.

Kurumumuzun bu hedeflerine ulaşması,  kuruluş misyonumuz ve vizyonumuz ile öğrencilerimizin beklentilerini örtüştüren, öğrencilerimizin bilimsel, mesleki ve sosyal gelişimlerinde gerçek birer paydaş olan idari ve akademik kadro oluşturmak ve bu sürecin devamlılığını sağlayacak tüm unsurları hayata geçirmek diğer hedefimizdir.

Bu amaçla, üniversite sanayi işbirliğini ve disiplinler arası çalışmaları teşvik eden, özgür, açık, sorgulayıcı ve sonuç odaklı araştırma kültürüne sahip, ulaşılabilir, şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyen, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı, etik değerleri gözeten, yaşam boyu öğrenmeyi özendiren, sosyal sorumluluğu önemseyen, sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren bir yaklaşımla benimsenen hedefe ulaşmaktır.

Kalite süreçleri içinde yer alan tasarım, uygulama,  takip,  denetim, analiz ve devamlılık kurumumuzda belli bir disiplinle uygulanmaya 2020-2021 eğitim öğretim dönemi itibariyle başlatılmıştır.