Öğr. Gör. Barış TUNCER

Uzaktan Eğitim Birimi

uzaktanegitim@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Öğr. Gör. Mehmet Sabit YILANCILAR

Uzaktan Eğitim Birimi

uzaktanegitim@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır :
  • Birimi amaçları doğrultusunda yönetmek, birim çalışmalarını koordine etmek.
  • Birimin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.
  • Birimin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
  • Yurt içi ve yurt dışı Uzaktan Eğitim Birimleri ile işbirliği yapmak.
  • Uzaktan Eğitim Biriminin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak.
  • İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili birim yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.
  • Uzaktan eğitim yapan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarının görüşülmesi sırasında birimleri işleyiş hakkında bilgilendirmek veya toplantılara katılmak.
  • Uzaktan Eğitim Biriminde görev alan eğitmenlerin gerekli konularda bilgilendirilmesini sağlamak ve ders içeriklerin eğitimlerini hazırlamak.