Sevgili Öğrenciler,

2009  yılında İstanbul’da kurulan Avrupa Meslek  Yüksekokulu,  2020  yılından itibaren Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak öğretim vermektedir.

Üniversitemiz, Avrupa Meslek Yüksekokulu’nun yanında; şahsım ve Avrupa Eğitim Vakfı’nın 1984 yılından beri devam eden eğitim-öğretim birikimi üzerine inşaa edilmiştir. Bu tecrübenin avantajıyla kısa sürede çok önemli gelişmeler göstermektedir.

Dünyayı değiştiren, insanların arzu ve beklentilerinin değişikliğe uğrayıp yenilenmesidir. Eğitim bu beklentilere ve hızlı değişime cevap verecek dinamizm içerisinde olmalıdır. Bunun için eğitimde postmodern yaklaşımların esnekliğini ve yenilikçiliğini idrak edip, dijimodern çağın gereklerini de yerine getirmeliyiz. Bugünün çamaşırını dünün değil, bugünün, hatta  yarının güneşinde  kurutabilmeliyiz.  Bunun  için eğitimde postmodern yaklaşımların esnekliğini ve yenilikçiliğini idrak edip, dijimodern çağın gereklerini de yerine getirmeliyiz.

Üniversitelerin dört önemli işlevi olmalıdır: Bilgi üretmek, Bilgi aktarmak, Bilgiyi  muhafaza etmek ve Bilgiyi yaymaktır. Bizim için bu dört işlev, dört ayrı hedefimizdir. Sağlık ve teknolojileri alanında öncelikle bilgi donanımlı ve yeni bilgiler üretecek akademik kadroları istihdam edip, çalışmalarını desteklemek birinci hedefimizdir. Öğrencinin öğrenmesinin yanında, araştırma ve üretim yapabilmesine imkânlar sağlayan laboratuvarlar ve fiziki alt yapılar oluşturmak diğer bir olmazsa olmazımızdır. Nihai hedefimiz iddialı ve hedefi olanların istihdamıyla öğretmek ve üretmesini teşvik etmek, Türk Milletine ve insanlığa hizmetler  verebilmektir.

Kocaeli, bölgenin ikinci büyük şehridir. Üretim merkezidir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel zeka birikimini destekleyecek geniş imkânlar sunmaktadır. Biz de ilk vakıf üniversitesi olmanın dinamizmiyle Kocaeli’nin yükseköğretimine ve teknolojik üretimine önemli katkılar sağlamak niyetindeyiz.

Bizce, her zaman tarihi ve eski üniversiteler iyi üniversite olmayabilir. Hedefleri olan, bunu gerçekleştirecek tecrübe birikimi olan dinamik üniversitelerle başarıya ulaşmak daha çabuk  olur.

Güzel hedeflere birlikte yürümek için bekliyoruz.

 

Dr. Talip EMİROĞLU

Mütevelli Heyet Başka