Merhaba,

Eğitim Fakültesinde öğrenimimi tamamladıktan sonra, 1987 yılında İstanbul’da kurulan Final Dershanesi ortaklığıyla başladığım bu yolculuk; 24 özel okul, kolej ve iki üniversite kurarak devam etti.

Nihayetinde 2009 yılında, İstanbul’da kurduğumuz ve başarıyla hizmet verdiğimiz Avrupa Meslek Yüksekokulunu, şimdi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji adıyla  üniversiteye dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu üniversite her ne kadar yeni olsa da arkasında Avrupa Meslek Yüksekokulunun, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesinin, şahsım ve Avrupa Eğitim Grubunun otuz beş yıla dayanan bir eğitim-öğretim tecrübesi olduğunu bilmenizi isterim.

Dünyayı değiştiren, insanların arzu ve beklentilerinin değişikliğe uğrayıp  yenilenmesidir. Eğitim bu beklentilere ve hızlı değişime cevap verecek dinamizm içerisinde olmalıdır. Bu günün çamaşırını dünün değil, bu günün, hatta yarının güneşinde kurutabilmeliyiz. Bunun için eğitimde postmodern yaklaşımların esnekliğini ve yenilikçiliğini esas almalıyız.

Üniversitelerin dört önemli işlevi olmalıdır: Bilgi üretmek, Bilgi aktarmak, Bilgiyi muhafaza etmek ve Bilgiyi yaymaktır. Bizim için bu dört işlev, dört ayrı hedefimizdir.

Sağlık ve teknolojileri alanında öncelikle bilgi donanımlı ve yeni bilgiler  üretecek akademik kadroları istihdam edip, çalışmalarını desteklemek birinci hedefimizdir. Öğrencinin öğrenmesinin yanında, araştırma ve üretim yapabilmesine imkânlar sağlayan laboratuvarlar ve fiziki alt yapılar oluşturmak diğer bir olmazsa olmazımızdır. Nihai hedefimiz iddialı ve hedefi olanların istihdamıyla öğretmek ve üretmesini teşvik etmek, Türk Milletine ve insanlığa hizmetler verebilmektir.

Kocaeli, bölgenin ikinci büyük şehridir. Üretim merkezidir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel zeka birikimini destekleyecek geniş imkânlar sunmaktadır. Biz de ilk vakıf üniversitesi olmanın dinamizmiyle Kocaeli’nin yükseköğretimine ve teknolojik üretimine önemli katkılar sağlamak niyetindeyiz.

Bizce, her zaman tarihi ve eski üniversiteler iyi üniversite olmayabilir. Hedefleri olan, bunu gerçekleştirecek tecrübe birikimi olan dinamik üniversitelerle başarıya ulaşmak daha çabuk olur.

Güzel hedeflere birlikte yürümek için bekliyoruz.

Mayıs 2020

 


Mütevelli Heyet Başkanı