Dr. Öğr. Üyesi Vildan YAZICI

Erasmus + Charter Kurumsal Koordinatörü

erasmuskostu@kocaelisaglik.edu.tr

0(262) 999 80 85

Erasmus+ Charter Kurumsal Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır :

  • Kurum koordinatörü programın üniversitenin misyon ve vizyonuna uyumlu olarak ve üniversite stratejik planında yer alan
    uluslararasılaşma eylem planındaki hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  • Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Program Rehberi ve Uygulama El Kitabında belirtilen kurallar çerçevesinde uygulanmasını sağlar.
  • Yılda en az iki kez olmak üzere tüm birim koordinatörlerini toplantıya davet eder ve programın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunur.