Dr. Öğr. Üyesi

Ayfer TURAN

Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Özgün Öykü ÖZDEMİR

Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr.

Gönül ŞAHİN

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr.

Recep Serdar ALPAN

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Esra ACAR

Eczacılık Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma DAĞDELEN

Eczacılık Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi

Onur ÇETİNKAYA

Eczacılık Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi

Ozan ALDEMİR

Eczacılık Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi

Soykan AĞAR

Eczacılık Fakültesi 

Arş. Gör.

Nida ÖZCAN

Eczacılık Fakültesi