Sevgili Öğrenciler,

Eczacılar sağlık alanının önemli ve vazgeçilmez unsurlarından birisini oluştururlar. Eczacı, ilaç
molekülünün dizaynından sentezine, analizine ilaç haline getirilmesine, hastaya verilmesine
ve vücuttaki davranışlarının incelenmesine kadar olan tüm safhalarla ilgilidir. İlacın tedavide
kullanılması safhasında hekimin ve hastanın en yakın danışmanı durumundadır.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin eğitim-öğretim müfredatının
Eczacılık Çekirdek Eğitim Programının gereklerini yerine getirmek yanında, iç ve dış
paydaşlarımızın katkılarıyla ortak olarak geliştirilen programlar yardımıyla öğrencilerimizin
mesleğe en iyi bir şekilde hazırlanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerimize Fakültemizin
laboratuvar imkanları açılarak Öğretim Elemanlarımızın gözetiminde geliştirilecek projelerle
bilimsel çalışmalara özendirileceklerdir.
İlaç, ekonomik olarak stratejik bir öneme sahiptir. Fakültemiz bu durumu göz önüne alarak,
yakın bir paydaş olarak gördüğü ilaç sanayisi ile yakın ilişki ve iş birliği kurarak öğrencilerimizi
klasik eczacılık eğitimi yanı sıra sanayi eczacılığına yönlendirerek, eczacıların en az istihdam
edildikleri bu alana yönlendirilmelerini amaçlamaktadır. Fakültemizin bulunduğu bölgenin
buna çok yatkın olduğu görülmektedir.
Öğrencilerimizi alanında yetkin öğretim elemanlarıyla en iyi şekilde yetiştirerek eczacılık
sektörüne hazırlayacağımız konusundaki inancımız tamdır.

 

Eczacılık Fakültesi Dekanı