Hemşirelik Mesleği , sağlığın en üst düzeyde tutulması, korunması ve geliştirilmesine odaklanarak bilimi ve bakım sanatını bütünleştirir. Hastalık ve yaralanmaların önlenmesi; iyileşmenin kolaylaştırılması ve şefkatli bakım verme yoluyla ıstırabın hafifletilmesi. bireylerin, ailelerin, grupların ve toplulukların yani  tüm insanlığın bütüncül ve optimal bakım hizmeti almasına odaklanan sağlık bakım hizmetlerinde savunuculuğu içeren profesyonel bir meslektir. Hemşirelik, Avrupa’da serbest dolaşım hakkına sahip altı meslek grubundan birisi olmasının yanı sıra dünyada ve ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan sağlık profesyonelidir.  Amerika’da “Dürüstlük ve Etik Standartlar Açısından En Güvenilen Meslek…” olarak halen birinci sırayı korumaktadır. Bilimi ve teknolojiyi bakım verme sanatıyla birleştiren  hemşirelik mesleğinde; hem tüm potansiyelinizi ortaya koyarak kendinizi keşfetmenize hem de iletişim, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerinize de geliştirerek sizleri geleceğe hazırlayacak ve gelecekteki sağlık hizmetlerini yönlendirmenizde liderlik ve öncülük etmenizde rol oynayacaktır.

 

Misyonumuz

Hemşirelik Bölümü öğrencilerimizin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek eğitim ve öğrenim ortamında, en üst düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimi verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan, araştıran, bilimsel düşünmeyi, etik ve ahlaki davranmayı ve bilimsel uygulamayı prensip edinmiş, öne çıkan, fark yaratan hemşirelik mesleği profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

Hastaneler: Servisler, Yoğun Bakım Üniteleri, Diyaliz Üniteleri, Ameliyathaneler, Poliklinikler, Dispanserler, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezleri (AÇSAP), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Kanser Erken Teşhis- Tarama Merkezleri (KETEM), Toplum Ruh Sağlı Merkezleri (TRSM), Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), İş yeri Hemşireliği, Okul Hemşireliği, Cezaevleri, ,Huzurevleri, Evde Bakım Merkezleri, Askeri Kurumlar, Üniversitedeki tıbbi merkezler, Özel klinikler (göz, estetik, ağız ve diş sağlığı vb.), Üniversiteler.

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ  1.SINIF 2.YARIYIL
Pazartesi 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 -14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 19.00 – 21.00
Pazartesi Hemşirelik Esasları Klinik Uygulama
Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN
D401
Salı
Çarşamba Hemşirelik Esasları ( T )
Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN
Amfi A
Hemşirelik Esasları Klinik Uygulama
Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN
E102
Tıbbi Terminoloji
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DÖNMEZ
E102
Perşembe                Hemşirelik Esasları ( L )
Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN
M201
Patoloji ve Histoloji
Dr. Öğr. Üyesi Sibel MUTLU
D103
Cuma Hemşirelikte Fiziksel Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Suna UYSAL YALÇIN
Amfi B


Türk Dili II
Öğr. Gör. Sibel KARAKAYALAR
Online

Hemşirelik Tarihi ve Etik
Öğr. Gör.
Mehtap AKKOÇ
E101
İngilizce
(11.00 – 13.00 )
Online
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Öğr. Gör. Sibel KARAKAYALAR
Online
2.SINIF 4.YARIYIL
Pazartesi 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 -14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00
Pazartesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ( T )
Dr. Öğr. Üyesi Hande Cengiz AÇIL
Amfi B
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ( L )
Dr. Öğr. Üyesi Hande Cengiz AÇIL
Hem. Lab.
Salı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
E102
Çarşamba Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Dr. Öğr. Üyesi Suna UYSAL YALÇIN
E101
Toplumsal Cinsiyet
Dr. Öğr. Üyesi Suna UYSAL YALÇIN
E101
Mesleki İngilizce II
Öğr. Gör. Kübra Nur AYAZ ÖZTÜRK
S101
Perşembe                İletişim ve Kişiler Arası İlişkiler
Öğr. Gör Mehtap AKKOÇ
S101
Önlenebilir Hastalıklar
Prof. Dr. Metin EKİNCİ
Konferans Salonu


Farkındalıkla Yaşam
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZDEMİR
D101

Diyaliz Hemşireliği
Dr. Öğr. Üyesi
Nurhan ÖZPANCAR ŞOLPAN
Amfi B
Cuma
3.SINIF 6.YARIYIL
Pazartesi 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 -14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 21.00
Pazartesi
Salı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
E101
Çarşamba Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ( T )
Dr. Öğr. Üyesi
Öznur TİRYAKİ
D101
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ( L )
Dr. Öğr. Üyesi
Öznur TİRYAKİ
Amfi A
Kadın Sağlığı ve Kültür
Sibel MUTLU
Online
Perşembe                Geriatri Hemşireliği
Dr. Öğr. Üyesi
Nurhan ÖZPANCAR ŞOLPAN
Amfi A
İlk Yardım ve Acil Bakım
Öğr. Gör.
Mehtap AKKOÇ
E102
Cuma Hemşirelikte Yönetim ( T )
Aysel İNCEDERE
E102
Hemşirelikte Yönetim ( U )
Aysel İNCEDERE
Amfi B
4.SINIF 8.YARIYIL
Pazartesi 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 -14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00
Pazartesi Hemşirelik Uygulamaları Klinik Uygulama
Tüm Öğretim Elemanları
Salı Hemşirelik Uygulamaları Klinik Uygulama
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba Hemşirelik Uygulamaları Klinik Uygulama
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe                Hemşirelik Uygulamaları Klinik Uygulama
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma Sağlığın Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZDEMİR
Amfi B
Hemşirelik Uygulamaları
( T )
Tüm Öğretim Elemanları
D202,D302,
D402
Mesleki Güçlendirme
Tüm Öğretim Elemanları
D101,D102