Danışman Görüşme Saatleri

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERTUNÇ GÜLÇELİK 

SALI  : 15.00 – 16.00

Öğr. Gör. Gamze AYDOĞAN

ÇARŞAMBA : 13.00 – 14.00

Öğr. Gör. Ebru SEVER

PAZARTESİ : 09.30 – 10.30