Mesleki Uygulama Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERTUNÇ GÜLÇELİK
Üye Öğr. Gör. Gamze AYDOĞAN

Yatay Geçiş / İntibak Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Rabia TERZİ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERTUNÇ GÜLÇELİK
Üye Öğr. Gör. Gamze AYDOĞAN

Danışma Kurulu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERTUNÇ GÜLÇELİK
Üye Prof. Dr. Halil ATMACA
Üye Öğr. Gör. Gamze AYDOĞAN
Üye Öğr. Gör. Ebru SEVER
Üye Arş. Gör. Gökçe KARTAL