• Bölüm Tanımı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hareket ve fonksiyonel yetersizliklere yol açan hastalıkların varlığında sağlığın iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, sağlıklı bireylerin koruyucu sağlık uygulamalarını gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Fizyoterapistler; doğuştan gelen engel, yaralanma, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan problemlerde ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak bireylerin yaşam kalitesini ve fonksiyonelliğini geliştirmeyi amaçlayarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programı oluşturan, uygulayan, raporlayan ve sağlığı koruyucu programları planlayan bir sağlık personelidir. Bölüm mezunları, hastanelerde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor takımlarında veya özel kliniklerde çalışarak bireylerin sağlık düzeyleri ile yaşam kalitelerini iyileştirmek ve hareket kabiliyetlerini artırmak amacıyla görev alırlar. Fizyoterapistlerin çalışma alanları arasında yenidoğan, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, nörolojik hastalıklar, ortopedik problemler, el yaralanmaları ve cerrahisi, vestibüler problemler, protez ve ortez laboratuvarları, yoğun bakım, spor yaralanmaları, romatolojik hastalıklar, omurga problemleri, çocuk hastalıkları yer almaktadır. Bölümümüz; kanıta dayalı güncel uygulamaları takip eden, multidisipliner çalışma ekiplerinde yer alabilen, etik ve insani değerlere saygılı, iletişim becerisi yüksek, bilişim ve teknolojiyi rehabilitasyon programlarına entegre edebilen fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  • Amacı:Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programımızın amacı; hastalıkların önlemesi ve tedavisi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlığın geliştirilmesinde klinik problem çözme becerisine sahip, kanıta dayalı uygulamalar yapan, bilişim ve teknolojiyi etkin kullanabilen, etik prensiplere bağlı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip fizyoterapistler yetiştirmektir.
  • Vizyon:Sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın ve öncü bir bölüm olmaktır.
  • Misyon:Bölümüzün misyonu sağlığın korunmasını ve iyileştirilmesini hedefleyen, bilişimi ve teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerlere saygılı, multidisipliner çalışmalar yürütebilen fizyoterapistler yetiştirerek topluma ve bilime katkı sağlamaktır.
  • Süresi:Bölümümüz 4 yıllık bir lisans bölümü olup 8’inci yarıyılın sonunda 240 AKTS ile derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz fizyoterapist unvanı ile mezun olmaktadırlar.
  • Bitirme Şartları:Bölümümüz 4 yıllık bir lisans bölümü olup 8’inci yarıyılın sonunda 240 AKTS ile derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz fizyoterapist unvanı ile mezun olmaktadırlar.

İş Olanakları:Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun fizyoterapistler; yataklı ya da ayaktan tedavi veren kamu hastaneleri ya da özel tıp merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, protez ve ortez merkezleri, endüstriyel kuruluşlar, spor kulüpleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, milli takımlar, kaplıcalar ya da evde bakım hizmeti sunan kurumlarda görev almaktadırlar.