Engelliler için Destek Hizmet Programı

Engelliler için Destek Hizmet Programı

Türkiye’de ilk defa, özel gereksinimli bireylere destek programını açıyoruz. Program, özel gereksinimli bireylerin kendilerine ve ailelerine yönelik hazırlanmıştır. Program engelli bireylerin sosyal uyumlarını destekleyen, öz bakım becerilerini geliştiren, rehabilitasyon süreçlerine destek olan gölge eğiticiler yetiştirecektir.  ”Engelliler İçin Destek Hizmet Programı” adıyla ÖSYM Kılavuzunda yer alacak programımız, ülkemizde önemli bir eksikliği gidererek yeni bir istihdam alanı oluşturacaktır.

Bu Bölümü Kimler Seçebilir?

 1. Türkiye’de yaklaşık 9 milyon  engelli insanımız yaşamaktadır.
 2. Bu kişileri yaşama kazandırmak için yeterli eğitici sayısı bulunmaması sebebiyle, bu program
 3. YÖK tarafından açılmıştır.
 4. Programın ikinci aşamasında engelli insanlarımızın  eğitilmesi amaçlanmaktadır.
 5. Atama bekleyen öğretmen adayları bu programı seçebilir.
 6. Ailesinde yahut çevresinde özel eğitime gereksinim duyan bireylere destek olmak isteyen kişiler bu programı seçebilir.
 7. Tüm lise mezunları bu programı seçebilir.
 8. Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi” alanından mezun öğrenciler bu programı seçebilir.

 

Çalışma Alanları

 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Yurt dışında çalışma imkânı
 • İş okulları
 • Özel eğitim okulları
 • Engelli Vakıf ve Dernekleri
 • Belediyelerin ilgili birimleri
 • Engellilere hizmet veren diğer kurumlar
 • Bireysel çalışma imkânı
 2020-2021 Öğretim Planı