Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

ismail.gulec@kocaelisaglik.edu.tr

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında “Bahrü’l-Maarif’e Göre Edebî Kavramlar” konulu teziyle Yüksek Lisans, aynı Anabilim Dalında “İsmail Hakkı Bursevî’nin ‘Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi” konulu teziyle Doktora öğrenimini tamamlamıştır. Ocak 2009’da doçent, Şubat 2014’te de profesör olmuştur.

1996 – 2005 tarihleri arasında İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak,  2005-2015 arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2015 tarihinden beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.