• Yapay Zeka Destekli Beyin Kayması Hesaplama Modülü (2023 – Prof. Dr. Nevcihan DURU)
 • Tele-Patoloji İçin Tüm Kesit Tarayıcı Sistemin Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Oyunlaştırılmış İnsan Anatomisi Uygulamaları (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA)
 • Sonlu Eleman Modeli Kullanılarak MR Görüntülerinden Kişiye Özel Beyin Modeli Oluşturulması (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu ALBAYRAK)
 • Sayısal Tasarım ve Uygulamaları Dersi Laboratuvar Altyapısının Oluşturulması (2023 – Prof. Dr. H. Tarık DURU)
 • İnsan Eli Anatomisinin Yapay Zekâ ile Algılanması ve Robotik Simülasyonu (2023 – Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADUMAN)
 • Biharmonik Denklem için Sınır Değer Probleminin Hermite Baz Fonksiyonlarıyla Sayısal Çözümü (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Vildan YAZICI)
 • UAV Gömülü Sistem Siber Güvenlik Analizi (2022 – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA)
 • Demir Çekirdeksiz Lineer Servo Motor Tasarımı (2022 – Prof. Dr. H. Tarık DURU)
 • Yapay Zekâ Destekli Ağız ve Diş Sağlığı Triyaj Özelliğine Sahip Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • İş Sağlığı Taramaları İçin Tıbbi Görüntü Analizi Temelli Karar Destek Sistemi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Kurumlardaki Ulaşım İhtiyaçlarının Farklı Alternatifler Üzerinden Verimli Yönetimi İçin Bütünleşik Planlama ve Akıllı Ulaştırma Sisteminin Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Araç Paylaşım Platformları İçin Yapay Zeka Destekli Kaza Riski Tahminleme ve Yönetim Sistemi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Çok Kriterli Tahminleme ve Risk Analizi Simülasyonu Destekli Geniş Ölçekli Kullanıma Hazır Finansal Planlama ve Analitik Platformu Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Serbest-Dolaşımlı Araç Paylaşım Platformları için Kişiselleştirilmiş Dinamik Ücretlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Bizigo Masraf AI:Akıllı Masraf Yönetimi ve Finansal Analiz Uygulamalarının Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Beyin Ameliyatlarında Hastaya Özgü Optimal Cerrahi Yol Hesaplama Sistemi (2023 – Prof. Dr. Nevcihan DURU, Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu ALBAYRAK)
 • Tele-Patoloji için Mikroskop Bağımsız Çok Eksenli Kesit Tarayıcı Sistemin Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Alçak Gerilim Trafo İzleme ve Arıza Kestirimi Sistemi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Teknik Olmayan Kayıpların Trafo ve Abone Bazlı Kestirimi ve Uyarı Sistemi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Konum Takip ve Akıllı Telefon Kullanım Alışkanlıklarının İzlenmesine Yönelik Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Yapay Zeka Destekli Nöronavigasyon Sistemi Geliştirilmesi (2024 – Dr.Öğr. Üyesi Nur Banu ALBAYRAK)
 • Havadan Alınan Görüntülerle Etkinlik Alanlarındaki İnsan Yoğunluğunun Analizi ve Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi (2023 1. Dönem – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • Organ Taşıma Çantası Sıcaklık ve Konum Takip Sistemi (2023 2.Dönem – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA)
 • Drone Gömülü Sistem ve Haberleşme Altyapısı Siber Güvenlik Analizi (2024 1.Dönem -Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA)
 • EKG Verisi ile Yapay Zeka Tabanlı Kalp Hastalığı Analizi (2024 – Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu ALBAYRAK)
 • Multi-modal Next Generation Contact Center CRM (2023 – Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL)
 • 2023 Teknofest Finalisti : Beyin Tümörü Ameliyatları için Optimal Yol Hesaplayan Web Tabanlı Karar Destek Uygulaması (2023 – Prof. Dr. Nevcihan DURU, Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu ALBAYRAK)