Başkan Prof. Dr. Nevcihan DURU
Üye Prof. Dr. Hüseyin Tarık DURU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÖLÇER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL
Üye Arş. Gör. Eray DURSUN
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Vildan YAZICI
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu ALBAYRAK
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÖLÇER
Üye Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADUMAN
Üye Arş. Gör. Eray DURSUN
Başkan Dr. Öğr. Üyesi  Vildan YAZICI
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu ALBAYRAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL
Üye Arş. Gör. Eray DURSUN