TÜBİTAK-TEYDEB 2023/2 ÇAĞRILARI KAPSAMINDA ÖĞRETİM ÜYEMİZİN 4 PROJESİ DESTEKLENMEYE HAK KAZANMIŞTIR.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimizden Dr. Ulaş Vural’ın akademik
danışman olarak yer aldığı 2 projesi TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı kapsamında desteklenecektir:

 1. Vektör Teknoloji A.Ş. yürütücülüğünde gerçekleşecek projede yeni nesil paylaşımlı
  ulaşım sistemlerinin etkinliğinin arttırılması için yapay zekâ teknolojilerinden
  faydalanılacaktır.
 2. Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. yürütücülüğünde gerçekleşecek projede ise yapay
  zekanın finansal alanda yenilikçi bir kullanımı hedeflenmektedir.
  Akademisyenimizin TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  kapsamında yer alan 2 projesi de desteklenmeye hak kazanmıştır:
 3. Akıllı Konum Teknolojileri A.Ş. yürütücülüğünde gerçekleşecek projeyle mobil
  konum verilerinin analiz edilmesi ve güvenlik amaçlı anlamlandırılması sağlanacaktır.
 4. Bu kapsamdaki desteklenen diğer bir projede ise cerrahi alanda yapay zekanın
  kullanılması ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesine destek olunacaktır.

Öğretim üyemizi kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.