EC – Council & KOSTÜ İş Birliği ile Siber Güvenlik Teknisyenliği Eğitimi Başlıyor !

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Siber güvenliğin öncü firmalarından EC-Council ile yaptığı akademik partner iş birliği kapsamında öğrencilere, siber güvenlik alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere siber güvenlik eğitimleri verecek.

2023-2024 Bahar yarı yılında Siber Güvenlik Teknisyenliği eğitimi başlayacaktır.

Eğitimler EC-Council’in orijinal eğitim dokümanları ve sanal laboratuvar uygulamaları ile yapılacaktır. Eğitim sonunda öğrencilerin sınava girerek sertifika almaları hedeflenmektedir. Eğitim KOSTÜ öğrencileri için 200 Euro, dışarıdan katılımcılar için 290 Euro olacaktır.  Bu ücrete uygulamaların yapılacağı  iLab erişimi ve elektronik kitap dahildir.

Sertifikalı Siber Güvenlik Teknisyenliği kursunda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Module 01: Information Security Threats and Vulnerabilities

Module 02:  Information Security Attacks

Module 03:  Network Security Fundamentals

Module 04:  Identification, Authentication, and Authorization

Module 05:  Network Security Controls – Administrative Controls

Module 06:  Network Security Controls – Physical Controls

Module 07:  Network Security Controls – Technical Controls

Module 08:  Network Security Assessment Techniques and Tools

Module 09:  Application Security

Module 10:   Virtualization and Cloud Computing

Module 11:  Wireless Network Security

Module 12:  Mobile Device Security

Module 13:  IoT and OT Security

Module 14:  Cryptography

Module 15:  Data Security

Module 16:  Network Troubleshooting

Module 17:  Network Traffic Monitoring

Module 18:  Network Logs Monitoring and Analysis

Module 19:  Incident Response

Module 20:  Computer Forensics

Module 21:  Business Continuity and Disaster Recoverys

Module 22:  Risk Management

Eğitimler Türkçe anlatılacak ama tüm eğitim materyalleri uygulamaları ve sertifika sınavı İngilizce olacaktır. O yüzden katılımcıların en az B2 düzeyinde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Uygulama ağırlıklı bir eğitim olacağı için kontenjan sınırlı olacaktır.

Eğitim ve içeriği hakkında daha  fazla bilgi https://www.eccouncil.org/train-certify/certified-cybersecurity-technician-certification/ sayfasından alınabilir.

Eğitim ve işleyişi hakkında daha fazla bilgiyi Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Kara’dan alabilirsiniz (mehmet.kara@kocaelisaglik.edu.tr )