Prof. Dr.

Nevcihan DURU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi

Vildan YAZICI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr.

Hüseyin Tarık DURU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet KARA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ulaş VURAL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Nur Banu ALBAYRAK

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

İsmet KARADUMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ercan ÖLÇER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör.

Eray DURSUN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi