PROGRAM BAŞKANIMIZ ANLATIYOR

PROGRAMIN AMACI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hareket ve fonksiyonel yetersizliklere yol açan hastalıkların önlenmesi, hastalık varlığında sağlığın iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, sağlıklı bireylerin koruyucu sağlık uygulamalarını gerçekleştiren bir bilim dalıdır.

Bu programın hedefi; Fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen, klinik problem çözme becerisine sahip, kanıta dayalı uygulamalar yapan, bilişim ve teknolojiyi etkin kullanabilen, etik prensiplere bağlı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip fizyoterapistler yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları; toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek yaşam kalitesini yükseltmede rol alırlar. Programdan mezun olan fizyoterapistler; meslek hayatlarına uzman fizyoterapist olarak devam ederler.

Yüksek lisans mezunları, araştırma ve geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olarak fizyoterapi ve rehabilitasyonun ilgi alanları   geniş bir istihdam imkânlarına sahiptirler.  Aynı zamanda, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversitelerde, araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler, doktora programına başvurabilirler.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Tezsiz Program (Program toplam kredi ders yükü/yüksek lisans tezi/ kredisiz bitirme projesi belirtilecektir.)

 

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans programı mezunu olmak.
 2. Tezli Yüksek Lisans Programına yapılacak başvurularda en az 55 ALES(SAY) puanına sahip olmak.

 

KAYIT ve KABUL İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

 1. Lisans diploması
 2. Not çizelgesi (transkript),
 3. Vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 5. Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES belgesi, (ALES Sonuç belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır),
  (ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi)
 6. Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES belgesi gerekli değildir.

 

 

YURT DIŞI KONTENJAN İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Lisans diploması (Konsolosluk veya apostil onayı alınmış ve tercüme edilmiş)
 2. Not çizelgesi (Konsolosluk veya apostil onayı alınmış ve tercüme edilmiş),
 3. Pasaport- Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği,
 4. Türkçe Yeterlik Belgesi
 5. 3 adet fotoğraf

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 1. Tezli yüksek lisans programında; toplam 21 kredi, 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 saat dersi ve yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamak.
 2. Tezsiz yüksek lisans programında; toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 dersi ve dönem projesini başarı ile tamamlamak.

 

AKADEMİK KADRO

Ana Bilim Dalı Başkanı  : Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERTUNÇ GÜLÇELİK  

Prof. Dr. Rabia TERZİ

Prof. Dr. Halil ATMACA

Dr. Öğr. Üyesi Alim NURAYDIN

 

PROGRAM ÜCRETLERİ

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu doldurmanız yeterlidir.

 

 

İLETİŞİM

Akademik Bilgi Edinme

(Anabilim Dalı Başkanı) mail adresi

(Programdan Sorumlu Araştırma Görevlisi) mail adresi

 

İdari Konularda Bilgi Edinme

Enstitü Müdürlüğü                : Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN  (yurdanur.dikmen@kocaelisaglik.edu.tr)

Enstitü İdari İletişim             : Pınar KOÇKAN (pinar.kockan@kocaelisaglik.edu.tr)(0533 043 62 09)

Enstitü Kurumsal İletişim    : Gürdal KARAKILIÇ (gurdal.karakilic@kocaelisaglik.edu.tr) (0533 811 86 21)

Program Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Türü: Tezsiz

Program Düzeyi: Yüksek Lisans

Program Dili: Türkçe

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ‘’Yüksek Lisans’’ derecesi almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte çalışma alanlarına göre ‘’Uzman’’ unvanına da sahip olurlar.

Ön Başvuru: Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve size özel indirimli ücret bilgisi almak için ön başvuru formunu doldurmanız yeterli olunuz.

2023 – 2024 BAHAR DÖNEMİ
Pazartesi 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 -17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00
Pazartesi Denge Rehabilitasyonu
Dr. Öğr. Üyesi
Gönül ERTUNÇ GÜLÇELİK
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Tedavi Yöntemleri
Prof. Dr.
Rabia TERZİ
Omurga Hastalıkları ve Rehabilitasyonu
Prof. Dr.
Halil ATMACA
Kas İskelet Sisteminde Radyolojik Değerlendirme
Prof. Dr.
Halil ATMACA
İleri Egzersiz Fizyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi
Alim NURAYDIN
Salı
Çarşamba
Perşembe               
Cuma