Dr. Öğr. Üyesi Fahri SOLAK

fahri.solak@kocaelisaglik.edu.tr

1988 yılında İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalında, “Türkiye’de İhracatı Teşvik Tedbirlerinin Tarihi Gelişimi” konulu teziyle Yüksek Lisans; aynı Anabilim Dalında “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kırgızistan” konulu teziyle Doktora öğrenimini tamamlamıştır (1999).

2000-2001 Öğretim yılında Kırgızistan’ın Celalabad kentinde bulunan Türk-Kırgız İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

2003-2006 yılları arası, Başbakanlık, TİKA Kırgızistan Ülke Koordinatörlüğü görevinde bulunmuş ve görev süresinin sonunda, Kırgız Devlet Başkanı tarafından, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkılarından dolayı “Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Orta Asya Danışmanı (2007-2013), Marmara Üniversitesi, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar Rektör Danışmanı (2010-2014), TRT’de Türkistan Gündemi Programı Sunucusu (2010-2013) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev yapmıştır.

Halen Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Orta Asya ile ilgili araştırmalarına devam etmektedir.