Meslek için varız, gelecek için varız

Öğrencilerimiz ön lisans eğitimi sonunda geleceklerini, şekillendiriyor bu birikim üzerinden mesleki süreçlerini sürdürüyorlar. Fakat günümüzde birçok alanda olduğu gibi mesleki gelişim ve değişimlerde teknolojiye bağlı olarak  hızlı değişimler  yaşanmaktadır.  Bu sürece adapte olan, hazır olan başarı ve kalıcılıkta  yerini sağlamlaştırmaktadır.

Sağlık ve eğitim sektörü kariyer planı oluşturulabilen istihdam potansiyeli yüksek olan alanlardandır.  Bu alanlarda farklı kurumlarda deneyim kazanmak ve yabancı dil noktasındaki eksiklerin giderilmesi adayları diğer adaylardan öne çıkartmaktadır.  Bir de meslek tercihi yaparken “çok para kazandıran, hemen iş bulunan” gibi  tanımlamamalarla bütünüyle meslek tercihe yaklaşıldığında ciddi problemler yaşanabiliyor. Bunlar şüphesiz önemli başlıklar olsa da esas kriter olmamalı. Adaylar bu dönemde  seçecekleri mesleklerin özelliklerini çok iyi bilmeli, alandan yetkin insanlarla görüşmeli, ailesinin görüşünü mutlaka almalı ve nihayetinde aklın ve kalbin  ortak sesi ile geleceklerine yön vermelidir.

Öğrencilerimizin alanları ile ilgili gerekli donanımları kazanmalarını, iletişimi güçlü, sosyal bağları kuvvetli, değerleri ve farkındalıkları  olan nitelikli  bireyler olarak yetişmeyi amaç edindik. Meslek Yüksekokulumuz teori ve uygulamayı güncel eğitim anlayışıyla birleştirerek meslek yüksekokulları içinde kendine özgü bir çekim merkezi oluşturmuştur.  İş birliği içinde büyümeyi kendisine vizyon edinmiş kurumumuz, güçlü çözüm ortaklarıyla deneyim ve birikimini arttırmıştır.